Пророки предупреждали о вакцинации. Это называлось только другими словами. Не было никогда такого ещё в истории, чтобы связывалась узами вакцинации вся планета с таким лукавством.

О вакцинации в притче Христовой:

 

Мф.13:24 И́ну при́тчу предложи́ и́мъ, глаго́ля: уподо́бися ца́р­ст­вiе небе́сное человѣ́ку, сѣ́яв­шу до́брое сѣ́мя на селѣ́ сво­е́мъ:
Мф.13:25 спя́щымъ же человѣ́комъ, прiи́де вра́гъ его́ и всѣ́я пле́велы посредѣ́ пшени́цы и отъи́де:
Мф.13:26 егда́ же прозябе́ трава́ и пло́дъ сотвори́, тогда́ яви́шася и пле́велiе.
Мф.13:27 Прише́дше же раби́ господи́на, рѣ́ша ему́: го́споди, не до́брое ли сѣ́мя сѣ́ялъ еси́ на селѣ́ тво­е́мъ? от­ку́ду у́бо и́мать пле́велы?
Мф.13:28 О́нъ же рече́ и́мъ: вра́гъ человѣ́къ сiе́ сотвори́. Раби́ же рѣ́ша ему́: хо́щеши ли у́бо, да ше́дше исплеве́мъ я́?
... Читать дальше »

Категория: Пророчества и толкования | Просмотров: 192 | Добавил: Георгий | Дата: 10.07.2021 | Комментарии (0)

Про безобразия, творимые священниками на Причастии.

 

Мал.1:1 Проро́че­с­т­во словесе́ Госпо́дня на Изра́иля руко́ю а́нгела его́: положи́те у́бо на сердца́хъ ва́шихъ.

 

Священники верят в то, что во время Причастия можно заразится. короновирусом. И даже если не верят, то прогибаются под санитарные нормы, по смыслу это значит, что они признают  то, что жертва нечиста есть.
 

Мал.1:6 Сы́нъ сла́витъ отца́, и ра́бъ господи́на сво­его́ убо­и́т­ся: и а́ще Оте́цъ е́смь а́зъ, то́ гдѣ́ сла́ва моя́? и а́ще Госпо́дь е́смь а́зъ, то́ гдѣ́ е́сть стра́хъ мо́й? глаго́летъ Госпо́дь Вседержи́тель. Вы́ свяще́н­ницы презира́ющiи и́мя мое́. И рѣ́сте ... Читать дальше »

Категория: Пророчества и толкования | Просмотров: 172 | Добавил: Георгий | Дата: 10.07.2021 | Комментарии (0)